Přeskočit na obsah

Bc. Markéta Šťukavcová, DiS., CertCAAPR


Již od ranného dětství jsem měla velmi pozitivní vztah ke všem zvířatům a nebála jsem se žádného tvorečka. Všechny zvířátka jsem dle mamky chtěla zachraňovat.

Nakonec má cesta nevedla na veterinu, ale na VOŠ a poté i VŠ sociální, obor sociální práce.