Jak Pracuji

To nejdůležitější s čím pracuji, jsou mé ruce. Žádný stroj, žádné hadičky, drátky toto nahradit neumí.

Dle individuálních potřeb lze využít balanční pomůcky, kavalety, z přístrojového vybavení je v plánu magnetoterapie, běžecký pás pro psy, laseroterapie, po domluvě lze zajistit i hydroterapii.

Je nezbytné si uvědomit, že vždy se tvoří individuální cvičební plán šitý každému pacientovi, každé diagnóze a každému majiteli na míru.

Souhra mezi pacientem, majitelem, terapeutem a ošetřujícím veterinárním lékařem je základní podmínkou a do jisté míry i zárukou, že z terapie bude profitovat pacient a majitel bude spokojený.

Pokud se nejedná o preventivní ošetření, je precizní ortopedické, neurologické vyšetření a následné stanovení diagnózy limitující pro kvalitní ošetření a vedení rehabilitace.